שאלות ותשובות

החוג למדעי המחשב

מה ההבדל בין תואר 'מהנדס תכנה' לבין תואר ראשון במדעי המחשב?

מעשית אין הבדל. בעלי שני סוגי התארים מתחרים על אותן משרות הקרויות בתעשייה בשם: מתכנת\מפתח\מהנדס-תכנה כתלות בתואר בו החברה בוחרת לקרוא לעובדים שלה (ולא כתלות בסוג התואר שהם רכשו. לדוגמה, בחברת אינטל כל המתכנתים נקראים 'מהנדסי תכנה'. בדף הבוגרים של החוג ניתן לראות היכן עובדים בוגרי החוג, ומה התואר שהם נושאים במקום עבודתם). מועמד א' יועדף על-פני מועמד ב' לא בשל סוג התעודה שיש לו אלא בשל הציונים שלו, המוניטין שיש למוסד בו הוא למד, והיכולות שהוא הפגין בראיון העבודה. ההבדל היחיד שקיים בין התארים הוא שמהנדס תכנה רשום בפנקס המהנדסים, בעוד בוגר במדעי המחשב אינו רשום בפנקס זה. בעולם התכנה אין לרישום זה כל משמעות. איגוד המהנדסים דורש שמי שירשם בפנקס ילמד מקצועות שונים (כגון פיזיקה) גם אם הם אינם רלוונטיים להכשרתו המקצועית (כמתכנת).

לאן פונים בוגרי החוג החוג למדעי המחשב?

כתשעים אחוז מבוגרי החוג מוצאים עבודה בתעשיית היי-טק תוך מספר חודשים מסיום לימודיהם (ולעתים אף במהלך לימודיהם). מטבע הדברים, תלמידים מצטיינים יותר מוצאים עבודה מאתגרת יותר, ובשכר גבוה יותר מתלמידים מצטיינים פחות; אולם כל בוגרי החוג מוצאים עבודה במקצוע. בדף הבוגרים של החוג, ניתן לראות לאן הגיעו בוגרי החוג בשנים האחרונות. חלק מתלמידי החוג ממשיכים גם לתארים גבוהים, הן במכללת הדסה, והן במוסדות אחרים, הן במקביל לעבודה, והן תוך התמקדות בלימודים.

האם יש אצלכם בחוג לימודי ערב?

לא. אנו מנהלים רק תכנית אחת. בחלק ניכר מהקורסים אין חובת נוכחות, ועל כן לכל הפחות לכאורה אפשר ללמוד בחוג גם בלי להגיע באופן סדיר לשיעורים, אולם לא מומלץ ללמוד בלא נוכחות סדירה בשיעורים. כמו כן, ישנם קורסים בהם לנוכחות יש משקל בציון.

האם ניתן ללמוד תכנית חלקית, ולפרוש את הלימודים על-פני יותר משלוש שנים?

בהחלט כן, והדבר אף מקובל. חלק לא מבוטל מסטודנטים שלנו עובדים בין בשל צרכי פרנסה, ובין כדי לזכות בניסיון מקצועי. תלמידים שעובדים, בדרך כלל נאלצים לפרוש את לימודיהם על-פני יותר מאשר שלוש שנים. אחוז לא מבוטל מהתלמידים פורשים את לימודיהם גם כדי להקטין את העומס הרב המוטל על כתפי תלמיד שלומד תכנית מלאה. באתר החוג ניתן למצוא בין היתר את מערכת השעות. מערכת השעות משתנה משנה לשנה, אולם דמותה נשארת יציבה, ואפשר ללמוד ממנה כמה שעות בשבוע תלמיד לומד בכיתה, באילו שעות ביום נערכים הלימודים, וכן הלאה. תלמיד צריך להערך לכך שעל כל שעה בכיתה הוא מצופה להשקיע שעה של עבודה בבית. על כן, אם בתכנית מלאה עומס הלימודים הוא של כ- 25 שעות בכיתה, אזי הלימודים בכללותם תובעים כ-50 שעות בשבוע.

האם נדרש ידע מוקדם כלשהו לצורך הלימודים? האם עלי ללמוד משהו לפני תחילת הלימודים?

אנו מניחים שסטודנט המתקבל ללימודים בחוג למד מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל. מעבר לכך, התכנית מיועדת לסטודנטים שאין להם רקע נוסף. סטודנט שעיתותיו בידיו ייטיב לעשות אם יחזור על לימודי המתמטיקה מהתיכון.

האם החוג מקיים קורס קיץ כלשהו לפני שנה א'?

במהלך חודש אוגוסט מתנהל קורס הכנה בן שלושה שבועות. הקורס הינו בגדר חובה לכל המתקבלים ללימודים בחוג. במהלך הקורס נערכת חזרה מזורזת על הנושאים מתוך לימודי המתמטיקה של התיכון, ואשר דרושים לצורך הלימודים בחוג. הניסיון מלמד שעבור חלק מהתלמידים, חלק מהנושאים אינם בגדר חזרה, אלא הם בגדר לימוד מבראשית, דבר שכמובן מהווה אתגר גדול. עלות הקורס הינה 700 שקלים, אולם סכום זה מקוזז משכ"ל של תלמיד אשר יתמיד בלימודיו בחוג, ועל כן עבור מי שימשיך בלימודים הקורס הוא, למעשה, ללא עלות.

האם ניתן להתקבל ללימודים בחוג עם תעודת בגרות הכוללת מתמטיקה בהיקף 3 נ"ז?

על-פי נהלי מל"ג לא ניתן לקבל ללימודים תלמיד שנבחן בבחינת בגרות במתמטיקה בהיקף 3 נ"ז. סטודנט כזה יוכל ללמוד בחוג בשנה הראשונה כתלמיד שלא מין המניין. הוא ילמד תכנית חלקית (שתכלול בכל סמסטר ארבע מתוך חמשת הקורסים אותם לומד סטודנט בתכנית מלאה). אם בתום שנה א' התלמיד יעבור את כל הקורסים, וכן ממוצע ציוניו יהיה לכל הפחות 65, אזי בשנה ב' התלמיד יעבור להיות סטודנט מין המניין, תוך שכל מה שהוא למד מוכר לו.

האם קיים בלימודים מקום בו אוכל לממש את החלום שלי, בו אוכל להתחיל לפתח את הסארט-אפ העתידי שלי?

בשנת הלימודים האחרונה כל תלמיד בחוג מכין 'פרויקט גמר'. בפרויקט הגמר התלמיד מביא לידי ביטוי את היכולות שהוא צבר לאורך לימודיו, וכן יכול לתת מקום לכיוונים אליהם הוא שואף להתפתח בעתיד. רבים מפרויקטי הגמר כוללים, לדוגמה, אפליקציות למכשירים ניידים (טלפונים חכמים וטבלטים). באתר החוג, בכתובת cs.hac.ac.il ניתן להתרשם מפרויקטים שנערכו בשנים האחרונות.