תואר בוגר

החוג למדעי המחשב

מסלולי הלימודים לתואר בוגר במדעי המחשב

מסלול רגיל

מסלול לימודים לקראת תואר בוגר במדעי המחשב המיועד לבעלי תעודת בגרות (או תעודה השקולה לה). משך הלימודים המתוכנן במסלול זה הוא שלוש שנים (ששה סמסטרים). מסלול זה כולל פרויקט גמר.

מסלול השלמה

מסלול לימודים לקראת תואר בוגר במדעי המחשב המיועד לבעלי תעודת הנדסאי תוכנה. משך הלימודים המתוכנן במסלול זה הוא שלוש שנים (ששה סמסטרים). תלמידים במסלול זה יזכו לפטור מקורסים שונים בתיאום עם ראש החוג.

תחומי הלימוד והקורסים הנכללים בהם

תכנה ותכנות

מבוא למדעי המחשב , תכנות מודולארי, מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תכנה, תכנות מונחה עצמים ופיתוח משחקים, תכנות מערכת ומבוא לתכנות מקבילי, מערכות הפעלה ותכנות בשפות סקריפטים, תכנות אינטרנט ושפת ג'אווה, תכנות אינטרנט ושפת javascript/nodeJS.

חומרה ומערכות

מערכות ספרתיות , מערכות חומרה תכנה ותכנות בשפת סף, ארכיטקטורות מחשבים, מסדי נתונים, תקשורת מחשבים.

מדעי המחשב התיאורטיים

מתמטיקה דיסקרטית, מבוא לתיאוריה של מדעי המחשב, מבני נתונים, אלגוריתמים, אוטומטים ושפות פורמליות , חישוביות ומורכבות חישובים.

מתמטיקה

כלים מתמטיים למדעי המחשב, אלגברה ליניארית א', אלגברה ליניארית ב', מבנים אלגבריים, חדו"א: פונ' של משתנה אחד, חדו"א: שימושים של האינטגרל וחישובים מקורבים, חדו"א: עקומות ומשטחים, תורת ההסתברות, לוגיקה למדעי המחשב.

בחירה במדעי המחשב

פרויקט גמר, מבוא להצפנה, מתמטיקה חישובית, גרפיקה ממוחשבת, עיבוד תמונה, רובוטים ניידים, גיאומטריה חישובית. (קורסים אלה משתנים מעת לעת.)

נושאים נוספים

כתיבה והצגה מדעית, אנימציה אינטראקטיבית, עיצוב אתרי אינטרנט, יזמות וחדשנות הלכה למעשה, יסודות השפה הצילומית (קורסים אלה משתנים מעת לעת.)

הערות כלליות לגבי כל מסלולי הלימודים

1. החוג קולט תלמידים אשר החלו את לימודיהם בחוגים מקבילים במוסדות אחרים, ולא מצאו בהם את מקומם (חשו ניכור, לא די איכפתיות מצד המוסד, חשו שהלימודים פחות מדי ישומיים ויש דגש רב מדי על נושאים מתמטיים). תלמידים כאלה יקבלו פטור מקורסים במכללת הדסה על סמך לימודיהם הקודמים , בהתאם לציונים אותם הם השיגו. 

2. תוכניות הלימודים בחוג הן דינאמיות ומתעדכנות משנה לשנה. וועדת ההוראה של החוג למדעי המחשב רשאית לשנות ולעדכן את תוכניות הלימודים לפי הצורך – הן את נושאי הלימודים השונים, הן את היקפי הלימודים השונים, והן את תוכניות הלימודים של כל שנה.

3. בשנת תשס"ט הקורסים תכנות מודולארי א' ו-תכנות מודולארי ב' הקנו 4 נ"ז (ולא חמש כפי שמופיע בטבלות הנוכחיות). בהתאמה, היקף הלימודים במסלול הרגיל היה 138, ולא 140, ובהתאמה במסלולי הלימוד האחרים.

מידע נוסף באתר המכללה